Een empirisch onderzoek naar de invloed van de ziekteduur op de persoonlijkheidsstructuur van astmalijders

Onderzoek
Bolten, M.P. en Stokvis, B.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1963;107:201-6