Een doorbraak van de stilte

Klinische praktijk
R.J.C. Admiraal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1913-5

Zie ook het artikel op bl. 1915.

Dames en Heren,

Toen William House in 1973 als eerste over cochleaire implantaties bij volledig dove patiënten berichtte, werd deze ontwikkeling met veel terughoudendheid bezien. Ook in dit tijdschrift werd reeds eerder zeer relativerend en met enige scepsis over de mogelijkheden van cochleaire implantatie geschreven.12 Toch heeft het geloof in de mogelijkheden het isolement van de stilte van de dove te doorbreken geleid tot nieuwe mogelijkheden en resultaten die hoop geven voor de toekomst. Verspreid over de wereld zijn meerdere groepen bezig met de verdere ontwikkeling van cochleaire implantaten (elektrische binnenoorprothesen) en inmiddels zijn verschillende van dergelijke systemen ook commercieel verkrijgbaar.

Het aantal implantaties dat tot op heden in de wereld is verricht, bedraagt ongeveer 3000. In Nederland hebben sinds 1985 in Utrecht en in Nijmegen 14 implantaties plaatsgevonden bij totaal dove patiënten. Zowel intra-als extracochleaire, mono- als multipolaire systemen zijn…

Auteursinformatie

Instituut voor doven, Theerestraat 42, 5271 GD Sint-Michielsgestel.

Contact R.J.C.Admiraal, keel-, neus- en oorarts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties