Vergeet uw psychiatrische bril niet

Een doodswens bij ouderen?

Opinie
Joeri K. Tijdink
Paul Naarding
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6156
Abstract

‘Voltooid leven’ zou niet in de psychiatrie thuishoren omdat het een maatschappelijk vraagstuk is, maar psychiaters Joeri Tijdink en Paul Naarding denken daar anders over. Bij ouderen met een actieve doodswens lijken depressieve klachten namelijk wel degelijk een rol te spelen.

Begin januari 2020, nog voor het uitbreken van de covid-19-pandemie, kopte Hart van Nederland het volgende: ‘Duizenden Nederlanders willen dood omdat het leven voltooid is’. En Hart van Nederland was niet de enige. Het destijds verschenen rapport over voltooid leven sierde de voorpagina’s van de meeste nationale kranten. Het onderzoek waar dit rapport verslag van deed, was in opdracht van het kabinet uitgevoerd omdat er mogelijk een grote groep Nederlanders bestaat met een persisterende doodswens die hun leven voltooid achten en hulp nodig hebben bij het sterven. Het onderzoek heeft veel impact gehad en in de subanalyse, die elders in het NTvG is gepubliceerd,1 komen de onderzoekers tot een vergelijkbare conclusie: een groep 75-plussers heeft een persisterende doodswens zonder ernstig ziek te zijn (PDW-NEZ).

Voor ons psychiaters is het beoordelen van een doodswens een van onze dagelijkse kerntaken. Suïcidaliteit is een van de meest onvoorspelbare en ernstige symptomen in…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUMC, afd. Ethiek, Recht en Humaniora: dr. J. Tijdink, psychiater en onderzoeker (tevens: Vrije Universiteit, afd. Filosofie, Amsterdam). GGNet, Expertisecentrum Ouderenpsychiatrie, Apeldoorn: dr. P. Naarding, ouderenpsychiater.

Contact J. Tijdink (j.tijdink@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Joeri K. Tijdink ICMJE-formulier
Paul Naarding ICMJE-formulier
75-plussers met een doodswens zonder dat ze ernstig ziek zijn
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties