Een doodelijk verloopende ziekte, waarbij braken het eenige verschijnsel is

Klinische praktijk
Hartogh jr., J. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:2060-2