Een derde van Noorse vrouwen sterft door roken

Caro Theunissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1950

artikel

In Noorwegen overlijdt 1 op de 3 vrouwen van middelbare leeftijd aan de gevolgen van roken. Dat beweren Inger Gram (Universiteit van Tromsø) en haar collega’s in European Journal of Epidemiology (2013;28:799-806), op basis van hun prospectieve cohortstudie.

De onderzoekers selecteerden 85.320 vrouwen uit een al bestaand cohort van bijna 96.000 Noorse vrouwen van 31-70 jaar. Van 1991-1997 vulden de vrouwen een vragenlijst in over leefstijl en rookgewoontes. Informatie over de mortaliteit van de vrouwen tot eind 2008 haalden Gram et al. uit een nationaal registratiesysteem. De auteurs corrigeerden voor leeftijd, geboortecohort, opleiding, postmenopauzale status, alcoholgebruik en BMI, zoals ingevuld op de enquêteformulieren.

Gedurende een mediane follow-upduur van 14 jaar overleden 2842 vrouwen aan kanker, cardiovasculaire en respiratoire ziekten, of overige aandoeningen. Tegenover nooit-rokers hadden huidige rokers een 2 keer zo hoog sterfterisico (relatief risico (RR): 2,34; 95%-BI: 2,13-2,62). Vergeleken met vrouwen die nooit rookten, overleden rooksters 3 keer vaker aan cerebrovasculaire ziekten en myocardinfarcten, 12 keer vaker aan longkanker en 17 keer vaker aan COPD of de gevolgen daarvan. De populatie-attributieve fractie was 34%: een derde van de mortaliteit was toe te schrijven aan roken. Voormalige rooksters hadden een iets beter vooruitzicht dan huidige rooksters; hun relatieve sterfterisico was 1,34 (95%-BI: 1,21-1,49) vergeleken met nooit-rooksters.

De auteurs corrigeerden niet voor al eerder bestaande ziekten, beweegstatus en huidige leefstijl. Ondanks deze beperkingen staat wat hen betreft buiten kijf dat niet-roken een derde van het aantal doden onder vrouwen van middelbare leeftijd had kunnen voorkomen.

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Roken

Ook interessant

Reacties