Een classificatiesysteem om patiënten met geringe kans op overlijden te identificeren bij 'community acquired pneumonia'

Nieuws
C.S. de Graaff
W.G. Boersma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1256

Men laat patiënten met ‘community acquired pneumonia’ (CAP) vaak opnemen, omdat de ernst van de ziekte aanvankelijk niet goed kan worden geschat. Door middel van objectieve graadmeters kan wellicht een betere triage met betrekking tot opname plaatsvinden, hetgeen kostenbesparend kan werken.

Fine et al. ontwikkelden een classificatiesysteem om de kans…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties