Een brakende, oude man met buikpijn en koorts

Wat is de diagnose?
Olga G.M. Bakker
Bente M. de Kok
Ype de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2412
Abstract

Casus

Een 82-jarige man, woonachtig in een verpleeghuis vanwege vasculaire dementie, werd ingestuurd naar de Spoedeisende Hulp wegens braken, koorts en toenemende verwardheid sinds één dag. Bij lichamelijk onderzoek was de buik geprikkeld. Laboratoriumonderzoek toonde verhoogde ontstekingsparameters en lichte verhoging van de waarde van leverenzymen en bilirubine. Bij echografie van de buik was de galblaas drukpijnlijk en werden echorijke reflecties gezien, die pasten bij aanwezigheid van kalk (porseleingalblaas) of gas. Aanwezig gas kan duiden op emfysemateuze cholecystitis of cholecysto-enterische fisteling; een porseleingalblaas ontstaat soms bij chronische cholecystitis. Een CT-scan van het abdomen bevestigde de diagnose ‘emfysemateuze cholecystitis’ (figuur). Omdat een…

Auteursinformatie

Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag. Afd. Interne Geneeskunde: O.G.M. Bakker, MSc, anios interne geneeskunde; Y. de Jong, MSc, aios interne geneeskunde. Afd. Radiologie: drs. B.M. de Kok, aios radiologie.

Contact O.G.M. Bakker, MSc (olgabakker@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Aanvaard op 16 januari 2018

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2412

Auteur Belangenverstrengeling
Olga G.M. Bakker ICMJE-formulier
Bente M. de Kok ICMJE-formulier
Ype de Jong ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties