Een botuitsteeksel bij een kind met pijn in zijn arm

Wat is de diagnose?
Esther Burfitt-Provoost
Jayant R. Kichari
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9028
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 14-jarige jongen had pijn in zijn rechter elleboog nadat hij hier een trap tegenaan had gehad. Op een röntgenfoto van de elleboog was, behalve een groeischijf bij een patiënt in groei, een benige uitgroei aan de anteromediale zijde van de distale humerus te zien. De punt van de uitgroei was gericht op het elleboogsgewricht (figuur a).Op basis van dit typische röntgenologische beeld stelden we de diagnose ‘processus supracondylaris humeri’. De processus supracondylaris humeri is een embryologisch overblijfsel van het supracondylaire foramen dat bij veel diersoorten aanwezig is ter bescherming van de neurovasculaire bundel. Deze afwijkende structuur geeft veelal geen klachten en is daarom vrijwel altijd een toevalsbevinding. De processus supracondylaris humeri kan echter klachten geven als deze in verbinding staat met de mediale epicondylus door een ligament. Onder dit ligament kunnen zich de N. medianus en de A. brachialis bevinden (figuur b). Wanneer het ligament compressie geeft op deze structuren ontstaan symptomen als tintelingen, zwakte, paresthesie, hypesthesie, zenuwpijn of ischemische pijn. Ook kunnen trombi ontstaan. De klachten zijn het meest uitgesproken wanneer de arm in volledige extensie en pronatie is. Bij aanhoudende klachten kan de processus supracondylaris gereseceerd worden. Er is een lage recidiefkans als het ligament en de processus supracondylaris, inclusief het periost, in hun geheel worden verwijderd.

Diagnose

Processus supracondylaris humeri.

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, afd. Radiologie, Enschede.

Contact drs. E. Burfitt-Provoost (e.provoost@mst.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Esther Burfitt-Provoost ICMJE-formulier
Jayant R. Kichari ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties