Een arm in de mangel is niet automatisch verloren

Klinische praktijk
L.P.H. Leenen
Chr. van der Werken
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1281-5

Dames en Heren,

Bij bedrijsongevallen speelt groot inwerkend geweld vaak een rol. Van dergelijke ongevallen zijn ernstige, open fracturen met verlies van weke delen en zelfs botsubstantie veelvuldig het gevolg. De verwondingen zijn soms zo uitgebreid dat na eerste onderzoek nogal eens besloten wordt tot primaire amputatie van een extremiteit. Wij willen drie patiënten met u bespreken die bij bedrijfsongevallen ernstige onderarmfracturen met uitgebreide weke-delenbeschadiging opliepen en door een gestructureerde therapeutische aanpak niet alleen hun extremiteit konden behouden, maar tevens een opmerkelijk goed anatomisch en functioneel herstel bereikten.

Patiënt A, een vrouw van 20 jaar, werkte als uitzendkracht in een conservenfabriek en kwam met haar rechter arm en hand in een snijbonenmachine terecht, Zij liep hierbij uitgebreide verwondingen op, zoals in figuur 1 weergegeven. De volgende diagnosen werden gesteld:

– Huid en subcutis: defect proximaal volair van 10 x 15 cm, defect distaal dorsaal van 5 x 6 cm, defect…

Auteursinformatie

St.Elisabeth Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Tilburg.

Dr.L.P.H.Leenen en dr.Chr.van der Werken, chirurgen.

Contact dr.L.P.H.Leenen, afd. Algemene Heelkunde, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Postbus 9015, 6500 GS Nijmegen

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties