Solide pseudopapillair neoplasma van het pancreas

Een appendectomie gevolgd door een pancreaticoduodenectomie

Klinische praktijk
Jesse Fest
Anne Loes van den Boom
Ronald R. de Krijger
Daphne Roos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8620
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Door een betere kwaliteit en toenemend gebruik van beeldvormend onderzoek neemt de kans op toevalsbevindingen toe. De vraag is hoe men daar mee om moet gaan. De volgende casus is een voorbeeld van de toevallige vondst van een tumor op een CT-scan.

Casus

Een 23-jarige patiënte kwam naar de SEH met acuut ontstane buikpijn. Uit de diagnostiek bleek dat zij naast appendicitis acuta ook een tumor in het pancreas had. In eerste instantie wees cytologisch onderzoek op een pancreascarcinoom, maar bij nadere analyse werd de diagnose ‘solide pseudopapillair neoplasma’ gesteld. Daarop onderging patiënte electief een pylorussparende pancreaticoduodenectomie (PPPD).

Conclusie

Een solide pseudopapillair neoplasma is een relatief zeldzame aandoening van het pancreas die met name voorkomt bij jonge vrouwen. Het is een benigne aandoening, maar heeft een kleine kans om maligne te ontaarden. Een PPPD heeft de voorkeur als behandeling van deze benige tumoren in de kop van het pancreas.

Auteursinformatie

Reinier de Graaf Gasthuis, Delft.

Afd. Chirurgie: J. Fest, coassistent; drs. A.L. van den Boom, aios chirurgie; dr. D. Roos, gastro-intestinaal chirurg.

Afd. Pathologie: dr. R.R. de Krijger, patholoog.

Contact Contacpersoon: J. Fest (j.fest@erasmusmc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Jesse Fest ICMJE-formulier
Anne Loes van den Boom ICMJE-formulier
Ronald R. de Krijger ICMJE-formulier
Daphne Roos ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties