Een alternatief voor bifosfanaten bij de therapie van hypercalciëmie als gevolg van een tumor?

Nieuws
J.W.J. van Esser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:334

Door een tumor teweeggebrachte hypercalciëmie (TH) veroorzaakt belangrijke ziekteverschijnselen. De behandeling van deze metabole stoornis bestaat doorgaans uit intraveneuze toediening van vocht en bifosfanaten. Onlangs werden de resultaten gepubliceerd van een dubbelblind, gerandomiseerd, multicentrisch onderzoek naar de werking van galliumnitraat en etidroninezuur op TH.1 Bestudeerd werden 65 TH-patiënten met…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties