let op inwendig buikletsel

Een afdruk van de autogordel na een auto-ongeval

Klinische praktijk
Vincent M. de Jong
C.H. (Kees) van der Vlies
Jan Luitse
Mark A. Meier
Kees-Jan Ponsen
J. Carel Goslings
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1950
Abstract

Dames en Heren,

Het ‘seatbelt sign’ bestaat uit ecchymosen of een afdrukhematoom en excoriaties van de buik als gevolg van druk- en schuurkrachten van een autogordel. Het werd voor het eerst in 1962 beschreven.1 Sinds de invoering van de driepuntsgordel kan dit type letsel ook op de thorax en in de hals worden gezien. Wanneer een afdrukhematoom of seatbelt sign aanwezig is, dient men bedacht te zijn op intra-abdominaal letsel.

In deze les presenteren wij 3 patiënten met een stomp buiktrauma en een seatbelt sign bij lichamelijk onderzoek. Aan de hand daarvan bespreken wij de diagnostische en therapeutische dilemma’s rondom deze fysisch diagnostische bevinding.

Patiënt A, een 55-jarige Poolse man, was betrokken bij een eenzijdig auto-ongeval, waarbij hij als bijrijder frontaal tegen een boom reed. Direct na het ongeval werd patiënt naar de traumakamer gebracht en opgevangen volgens het ‘advanced trauma life support’(ATLS)-protocol. Hij was respiratoir en circulatoir stabiel…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Chirurgie: drs. V.M. de Jong, chirurg in vervolgopleiding tot traumatoloog; drs. C.H. van der Vlies, traumachirurg (thans: Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam); drs. J. Luitse, dr. K.J. Ponsen en prof.dr. J.C. Goslings, traumachirurgen.

Afd. Radiologie: dr. M.A. Meier, interventieradioloog.

Contact drs. V.M. de Jong (v.m.dejong@hetnet.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 april 2010

Ook interessant

Reacties