Een aangepaste 'informed consent'-procedure waarbij de volledige informatie pas achteraf wordt gegeven: geen bezwaar bij deelnemende patiënten

Onderzoek
H. Boter
J.J.M. van Delden
R.J. de Haan
G.J.E. Rinkel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:29-3
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan of een aangepaste ‘informed consent’-procedure, waarbij toestemming werd gevraagd om een vragenlijst toe te sturen en pas na het onderzoek alle informatie over het onderzoek te geven, bezwaren opleverde bij patiënten aan wie gevraagd werd deel te nemen aan een onderzoek naar de tevredenheid over de nazorg na een beroerte.

Opzet

Descriptief cohortonderzoek.

Methode

Voor het gerandomiseerde onderzoek werden 123 patiënten benaderd. De geïncludeerde patiënten werden twee weken na het versturen van de (uitgestelde) informatie telefonisch geïnterviewd.

Resultaten

Tijdens de inclusie weigerden 5 patiënten toestemming voor deelname, maar niet vanwege de aangepaste procedure. Van de 112 patiënten die in leven waren, konden 102 (91) worden geïnterviewd, van wie 79 de brief hadden gelezen. Bij geen van de patiënten (0; 95-BI: 0-5) was het vertrouwen in artsen verminderd; 1 patiënt (1; 95-BI: 0-7) zei minder bereid te zijn om mee te doen aan toekomstig onderzoek; 2 patiënten (3; 95-BI: 0-9) waren ontevreden over de gevolgde procedure.

Conclusie

Deelnemers aan het gerandomiseerde onderzoek hadden geen belangrijke bezwaren tegen de aangepaste informed-consentprocedure met pas volledige informatie na afloop van hun deelname. Ook vormde de aangepaste procedure geen reden voor patiënten om deelname te weigeren.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:29-32

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, afd. Neurologie: hr.dr.H.Boter, gezondheidswetenschapper (thans: Divisie Hersenen, afd. Psychiatrie); hr.prof.dr.G.J.E.Rinkel, neuroloog.

Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde: hr.prof.dr.J.J.M.van Delden, medisch ethicus.

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek, Amsterdam.

Hr.prof.dr.R.J.de Haan, klinisch epidemioloog.

Contact hr.dr.H.Boter (h.boter@azu.nl)

Verantwoording

Namens de 'Home evaluation of stroke induced aid'(HESTIA)-onderzoeksgroep.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties