Een 30-jarige man met een plas pleuravocht

Casuïstiek
07-11-2019
Patrick F. Greve en Gijs J.M. Limonard
Aanvaard op 25-05-2019.
Gepubliceerd op 07-11-2019.
In print verschenen in week 45 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3574