Een 17-jarig meisje met oedeem van de bovenoogleden

Patiënt met opgezwollen ogen
Romy C.J. Verkaik
Melanie F.M. Hendricx
Ferdinand C.A. Timmer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7556
Abstract

Casus

Een 17-jarig meisje kwam bij de huisarts met rinitis, hoesten, hoofdpijn en intermitterend koorts sinds een week. Bij lichamelijk onderzoek bleek zij beiderzijds gevoelige, vergrote lymfeklieren in de hals te hebben. Opvallend was dat zij naast de genoemde klachten ook sinds een week oedeem van de bovenoogleden had (figuur). De huisarts verwees de patiënte naar de kno-arts om een gecompliceerde sinusitis uit te sluiten. Op de polikliniek KNO constateerden wij bij nasofaryngoscopie een hypertroof, erythemateus adenoïd met beslag erop. De tonsillen waren niet afwijkend en er waren geen aanwijzingen voor sinusitis. De visus en oogbewegingen waren niet afwijkend. Een…

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde, Breda: drs. R.C.J. Verkaik, anios kno; dr. F.C.A. Timmer, kno-arts. Huisartsenpraktijk Anne Frankplein, Rijen: drs. M.F.M. Hendricx, huisarts.

Contact R.C.J. Verkaik (rcjverkaik@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Romy C.J. Verkaik ICMJE-formulier
Melanie F.M. Hendricx ICMJE-formulier
Ferdinand C.A. Timmer ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties