Echografische diagnostiek van intracraniale bloedingen bij te vroeg geborenen

Onderzoek
W. Baerts
P.G. Barth
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:781-7
Abstract

Samenvatting

Transfontanellaire echo-encefalografie heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk diagnosticum bij de zieke pasgeborene. De methode is zeer geschikt voor het vaststellen en controleren van de bij te vroeg geboren kinderen veel voorkomende periventriculaire en intraventriculaire hersenbloedingen. De onderzoekmethode wordt beschreven en de normale en afwijkende beelden worden getoond. Bij 100 van 244 te vroeg geboren kinderen werden bloedingen gezien. Bij 46 van hen ontstond een posthemorragische ventrikelverwijding, die soms tijdelijk was, soms stationair bleef en soms progressief verliep. Bij 19 van de 100 werden posthemorragische cysteuze of porencefale veranderingen van het hersenparenchym gezien.

In de groep kinderen met echo-encefalografische afwijkingen bedroeg het percentage stoornissen in de psychomotore en neurologische ontwikkeling op de leeftijd van één jaar ongeveer 40. Spasticiteit werd vrijwel alleen gezien na ernstige bloedingen met verlies van hersenparenchym.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis RotterdamSophia Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, subafd. Neonatologie: Gordelweg 160, 3038 GE Rotterdam.

Dr.W.Baerts, kinderarts.

Academisch Medisch Centrum, afd. Kinderneurologie, Amsterdam.

Dr.P.G.Barth, kinderarts.

Contact dr.W.Baerts

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties