Beeldvorming van de hersenontwikkeling bij te vroeg geborenen

Klinische praktijk
G. van Wezel-Meijler
M.S. van der Knaap
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:410-7
Abstract

Samenvatting

- In 3 deelonderzoeken werd de hersenontwikkeling van 42 te vroeg geborenen die geen of geringe cerebrale afwijkingen hadden, onderzocht met MRI.

- Met behulp van een scoringssysteem werden 5 stadia in gyrale ontwikkeling herkend, die overeenkwamen met de leeftijd van het kind gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie van de moeder (postmenstruele leeftijd).

- Bij een postmenstruele leeftijd van 30-34 weken was myeline zichtbaar in vele structuren van de hersenstam, het diëncefalon en het cerebellum, en in slechts enkele hemisferale structuren. Daarna werd tot 46 weken postmenstruele leeftijd weinig voortgang van myelinisatie waargenomen.

- Restanten van de germinale matrix contrasteerden scherp met nog ongemyeliniseerde periventriculaire witte stof en veroorzaakten vóór de aterme datum een karakteristiek beeld. Brede periventriculaire zones met geringe signaalintensiteitsverandering bleken eveneens fysiologisch.

- Zones met uitgesproken veranderde signaalintensiteit ten opzichte van de overige witte stof bleken daarentegen representanten van geringe ischemische schade.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Mw.dr.G.van Wezel-Meijler, kinderarts-neonatoloog (thans: Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden); mw.prof.dr.M.S.van der Knaap, kinderneuroloog.

Contact mw.dr.G.van Wezel-Meijler

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties