Echogeleid infuusprikken werkt bij kinderen niet beter

Iris Lommerse
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:C4076

Hoewel het plaatsen van een perifeer infuus bij volwassenen vaker succesvol is wanneer dit onder echogeleiding gebeurt, blijkt dit bij kinderen niet het geval te zijn. Een infuus plaatsen bij een kind is vanwege de subcutane vetlaag en de vaak nog onderontwikkelde oppervlakkige venen minder makkelijk dan bij een volwassene. De eerste poging om een infuus te plaatsen bij een kind slaagt dan ook slechts in zo’n 60% van de gevallen; na 4 pogingen loopt het slagingspercentage op tot rond de 90%.

Takehito Otani (Tokyo Metropolitan Children’s Medical Center) en collega’s onderzochten of echogeleid prikken betere resultaten geeft dan de conventionele manier – prikken na visuele en tactiele inspectie van de vaten (Eur J Pediatr. 2018;177:1443-49). Otani et al. voerden een prospectieve trial uit in de periode augustus 2014-februari 2016 onder kinderen…

Ook interessant

Reacties