ECG-interpretatie door de computer

Onderzoek
M.J. Wagtmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2090
Download PDF

artikel

Om het elektrocardiogram (ECG) te beoordelen wordt in de praktijk veelvuldig gebruik gemaakt van computerprogramma's. Willems et al. vergeleken in een groot internationaal onderzoek de diagnostische uitkomsten van 9 computerprogramma's met die van 8 cardiologen die hetzelfde ECG ter beoordeling aangeboden kregen.1 Er werden 1220 ECG's beoordeeld, die afkomstig waren van de volgende patiëntengroepen: 382 controlepatiënten; 183 patiënten met een linker-ventrikelhypertrofie; 55 met een rechter-ventrikelhypertrofie, 53 met biventriculaire hypertrofie; 170 met voorwandinfarct, 273 met onderwandinfarct, 73 met gecombineerd infarct; 31 met zowel een infarct als hypertrofie. De ECG-diagnosen werden vergeleken met de klinische diagnosen, verkregen door middel van hartcatheterisatie, echocardiografie en bepaling van de hartenzymen. Belangrijke aspecten van de elektrocardiografie zoals aritmieën, geleidingsstoornissen en veranderingen in ST-segment en T-golven werden buiten beschouwing gelaten, daar het ECG hiervoor als de gouden standaard dient en computerprogramma's ernstige fouten kunnen maken.

Het percentage correct beoordeelde ECG's was voor de computerprogramma's lager dan voor de cardiologen: 91,3 respectievelijk 96,0. Voor het opsporen van de 7 voornaamste hartaandoeningen was de gemiddelde sensitiviteit van computerprogramma's eveneens statistisch significant lager dan die van de cardiologen. De uitkomsten van dit onderzoek laten echter zien dat sommige – niet alle – computerprogramma's voor interpretatie van ECG's het bijna net zo goed doen als de cardiologen. Herbeoordeling van het computer-ECG door artsen blijft echter noodzakelijk.2 Artsen geholpen door de computer blijken het ECG het best te kunnen interpreteren.3

Op het moment bestaat er geen enkel ECG-programma dat voldoende accuraat is om alle diagnostische categorieën te kunnen beoordelen. Het voortdurend testen en verbeteren van dergelijke programma's blijft nodig.

Literatuur
  1. Willems JL, Abreu-Lima C, Arnaud P, et al. The diagnosticperformance of computer programs for the interpretation ofelectrocardiograms. N Engl J Med 1991; 325: 1767-73.

  2. Laks MM. The international society for computerizedelectrocardiography. Past, present and future: reflections on the 1990 ISCEmeeting and progress report. J Electrocardiol (ter perse).

  3. Laks MM, Selvester RH, Computerized electrocardiography– an adjunct to the physician (Editorial). N Engl J Med 1991; 325:1803-4.

Ook interessant

Reacties