E-sigaret helpt zwangere vrouw stoppen

Josephine M.J. Stoffels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5197

Rectificatie

De titel van dit nieuwsbericht [E-sigaret helpt zwangere vrouw stoppen] was ten onrechte zonder aanhalingstekens geplaatst. Ook was hij te stellig geformuleerd. De juiste titel luidt: ‘E-sigaret kan zwangere vrouw helpen stoppen’. Lees ook Wanda de Kanters inhoudelijke kritiek op deze titel. 

Zwangere vrouwen die willen stoppen met roken, kunnen waarschijnlijk net zo goed e-sigaretten als nicotinepleisters gebruiken om de stoppoging te ondersteunen. Dit blijkt uit een recente RCT (Nature Medicine 2022;28:958-64).

De onderzoekers benaderden zwangere vrouwen die wilden stoppen met roken. De vrouwen waren 12-24 weken zwanger. Ze kregen ofwel een e-sigaret, ofwel nicotinepleisters gedurende maximaal 8 weken. Alle deelnemers werden tevens zesmaal gebeld voor steunende gesprekken. De primaire uitkomstmaat was de mate waarin de deelnemers gestopt waren vanaf 2 weken na hun stopdatum tot aan het einde van de zwangerschap. De deelnemers moesten hiertoe zelf vertellen of ze gestopt waren en de onderzoekers controleerden dit via ingestuurde speekselmonsters.

Er deden 1140 vrouwen mee uit Engeland en Schotland. Gemiddeld waren de vrouwen 27 jaar oud en ongeveer 16 weken zwanger, en rookten ze 10 sigaretten per dag. Aan het einde van de zwangerschap vertelden 196 vrouwen dat ze gestopt waren met roken. Bij 108 van deze vrouwen kon dit gecontroleerd worden via speekselmetingen van cotinine, anabasine en koolmonoxide. Evenveel vrouwen stopten met steun van e-sigaretten als met nicotinepleisters (39 vs. 25 vrouwen; 6,8 vs. 4,4%; relatief risico (RR): 1,55; 95%-BI: 0,95-2,53). Wel gebruikten vooral vrouwen die nicotinepleisters kregen toegewezen vaker ook e-sigaretten.

Toen de onderzoekers de analyse opnieuw deden met alleen de vrouwen die het product gebruikten dat ze toegewezen hadden gekregen, bleken meer vrouwen gestopt te zijn met ondersteuning van e-sigaretten dan met nicotinepleisters (6,8 vs. 3,6% succesvol gestopt; RR: 1,93; 95%-BI: 1,14-3,26). De onderzoekers bestudeerden ook diverse zwangerschapsuitkomsten. Opvallend was dat een laag geboortegewicht (< 2500 g) vaker voorkwam bij vrouwen die nicotinepleisters gebruikten (9,6 bij e-sigaretten vs. 14,8% bij nicotinepleisters; RR: 0,65; 95%-BI: 0,47-0,90).

De auteurs concluderen dat e-sigaretten niet onveiliger zijn dan nicotinepleisters voor zwangere vrouwen en misschien zelfs effectiever. Er zijn nog geen gegevens over de effecten van e-sigaretten op de verdere ontwikkeling van kinderen.

Cruciale rol zorgverleners bij campagne PUUR rookvrij
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Roken

Gerelateerde artikelen

Reacties

Wanda
de Kanter

De e-sigaret is waarschijnlijk niet geschikt om te stoppen met roken voor vrouwen die zwanger zijn. Er zijn veiliger opties.

De kop in het NTVG luidde: 'E- sigaret helpt zwangere vrouw om te stoppen met roken.' In de aangehaalde studie met rokende zwangere vrouwen rookte bijna 95% van alle vrouwen tot het eind van de zwangerschap door.

De effectiviteit van beide opties (nicotinepleisters en e-sigaretten) is in deze trial teleurstellend.

Het bewijs van effectiviteit van de elektronische sigaret is met deze studie zeer beperkt en langetermijnveiligheid (ook voor de moeder zelf) is niet goed bekend. Het is te vroeg om deze interventie aan te raden

Motiverende gespreksvoering, cognitieve gedragstherapie en financiële beloningen zijn wel aangetoond effectief. Het is wellicht verstandiger om deze incentives in nieuwe studies te analyseren.

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2889

Conclusie

Zwangere vrouwen kunnen stoppen met roken met goede wetenschappelijk bewezen methoden zoals cognitieve gedragstherapie. Er is vooralsnog geen plaats voor e- sigaretten bij zwangere rokende vrouwen. Niet in de laatste plaats omdat de veiligheid voor het ongeboren kind en voor de moeder nog ongewis is.

Esther Croes, Trimbos, arts epidemioloog, Leon van den Toorn, longarts, Jasper Been, neonatoloog, Wanda de Kanter, longarts