Dyscalculie en dyslexie gevaar voor de farmacotherapie

Aalt Bast
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:B611

Als voorzitter van de examencommissie word ik geregeld geconfronteerd met de vraag of er voor studenten die een verklaring van dyslexie kunnen overleggen, toetsduurverlenging kan worden toegestaan. Over het algemeen geven we 30 minuten extra tijd. De maatschappij vindt immers dat er geen belemmeringen mogen zijn voor iemand met een functiebeperking die wil studeren.

Andere studenten ervaren problemen met het lezen van grote stukken tekst op het computerscherm en verzoeken of het schriftelijk computertentamen kan worden vervangen door een mondeling, of vragen of het tentamen kan worden voorgelezen. Dat laatste is relatief eenvoudig, zo wordt gesteld, er zijn immers softwareprogramma’s…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Jan C.
Molenaar

Ik heb een collega  -hij is inmiddels gepensioneerd- die geen kans zag om ingeschreven worden bij een van de Amerikaanse medical schools. Teneinde raad besloten zijn ouders dat hij maar loodgieter moest worden. Maar hij was een buitengewoon goed worstelaar en bij Brown University was hieraan behoefte voor de interuniversitaire tournooien. Zo werd hij toch nog student aan deze universiteit. Hier werd ontdekt dat hij dyslectisch was. Er werd rekening meegehouden tijdens het vervolg van zijn studie; hij werd arts, chirurg en uiteindelijk een van de meest succesvolle, wetenschappelijk zeer productieve  en gecompassioneerde  kinderchirurgen van zijn tijd.

In plaats van dyslectische jonge mensen uit te sluiten van de artsenstudie, zoals de heer Bast adviseert, zou het beter zijn om de begeleiding voor dyslectische studenten bij de studie geneeskunde te intensiveren, goede toekomstperspectieven voor hen te creëren waarbij de veilige beoefening van de geneeskunde ook door hen mogelijk wordt. Er staat nogal wat op het spel: namelijk de toekomst van vaak hoogbegaafde jonge mensen, die dokter willen worden.

 

Jan Molenaar, emeritus hoogleraar/gaststaflid EUR/Erasmus MC