Dwalingen in de methodologie. XXXVIII. Veelvoorkomende misverstanden rond standaarddeviaties en standaardfouten

Klinische praktijk
H.G.A. Mokkink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:255-9
Abstract

Samenvatting

- De begrippen ‘standaarddeviatie’ en ‘standaardfout’ houden duidelijk verband met elkaar, maar verschillen sterk in de informatie die ze geven. Dit veroorzaakt nogal eens verwarring en misverstanden.

- De standaarddeviatie is een manier om de variatie in een (metrische) variabele kort en bondig te beschrijven, bijvoorbeeld de variatie in leeftijden van de leden van een groep. Dit begrip geeft de mate weer waarin gevonden waarden gespreid liggen rond hun gemiddelde: hoe groter de standaarddeviatie, des te verder liggen de waarden uit elkaar. De grootte van de standaarddeviatie wordt niet bepaald door de grootte van de steekproef.

- Bij de standaardfout gaat het altijd om extrapolatie: het schatten van de grenzen waarbinnen een bepaalde statistische maat zich in werkelijkheid bevindt. Dit schatten gebeurt op basis van een steekproef van waarnemingen en met een bepaalde mate van zekerheid. Bij de interpretatie ervan moet men zich telkens afvragen van welke statistische maat (gemiddelde, percentage, relatief risico, oddsratio) het de standaardfout is en waarvan men dus een schatting wil maken.

- De grootte van de standaardfout wordt in sterke mate bepaald door de grootte van de steekproef waarop de schatting is gebaseerd. Hoe groter de steekproef, des te kleiner is de standaardfout en des te nauwkeuriger de schatting.

- Voor een schatting van het ware gemiddelde vermeldt men bij voorkeur de betrouwbaarheidsintervallen van het gemiddelde in plaats van de standaardfout. Dit voorkomt misverstanden.

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Voortgezette Opleiding tot Huisarts/Werkgroep Onderzoek Kwaliteit (VOHA/WOK) 229, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Dr.H.G.A.Mokkink, docent Wetenschappelijke Vorming en senioronderzoeker.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties