Dwalingen in de methodologie. VI. Doodsoorzaken in perspectief

Klinische praktijk
R.G.J. Westendorp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1950-3
Abstract

Samenvatting

- Jaarlijks publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de doodsoorzaken die bij de overleden Nederlanders zijn gevonden. Algemeen is de verwachting dat de registratie van de doodsoorzaken een grote onbetrouwbaarheid combineert met een geringe toegevoegde waarde.

- Het is een gegeven dat de schouwende artsen soms onvolledige of onjuiste informatie verschaffen waardoor individuele doodsoorzaken niet goed worden gecodeerd. Daarom is specifiek onderwijs in de opleiding van artsen noodzakelijk.

- Voor het onderzoek bij grote groepen mensen is misclassificatie van individuele doodsoorzaken van minder groot belang. Wel moet rekening worden gehouden met de systematiek van de registratie.

- Het is belangrijk dat de registratie van doodsoorzaken uniform wordt toegepast zodat (inter)nationaal vergelijkingen mogelijk zijn.

- Met behulp van een doodsoorzakenregistratie kunnen kenmerken van (groepen van) de bevolking worden gerelateerd aan de verdeling van de doodsoorzaken; op het niveau van de individuele patiënt kunnen de doodsoorzaken inzicht verschaffen in oorzaken en gevolgen van ziekte. Dit laatste is mogelijk door een tijdelijke koppeling van patiëntgegevens met de individuele doodsoorzaken.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Epidemiologie en Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Dr.R.G.J.Westendorp, internist-epidemioloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties