laparoscopisch geassisteerde resectie heeft de voorkeur

Duplicatiecyste van de darm bij kinderen

Klinische praktijk
E.J.T.(Joanne) Verweij
Jan Hein Allema
Gerda W. Zijp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A2553
Abstract

Samenvatting

Een 5-jarige jongen werd gezien voor een second opinion vanwege episoden van hevige abdominale pijnklachten en een wisselend bolle buik. Echografisch onderzoek liet een afwijking zien verdacht voor een duplicatiecyste in het terminale ileum. Er werd een laparoscopisch geassisteerde resectie uitgevoerd, waarna de diagnose ‘duplicatiecyste’ bevestigd werd door histologisch onderzoek. Een aantal maanden later werd een 10-jarige jongen gezien met buikpijnklachten, diarree en braken. De abdominale echografie liet een invaginatie zien tot halverwege het colon transversum, alwaar een grote cyste-achtige structuur met vloeistofspiegel aanwezig was. De invaginatie werd laparoscopsisch opgeheven en er volgde een resectie van een duplicatiecyste van het ileum. Een duplicatiecyste van de darm is een zeldzame diagnose (prevalentie 1: 4500), maar het is belangrijk van het bestaan af te weten. Laparoscopie is een elegante manier voor resectie van de duplicatiecyste bij kinderen.

Auteursinformatie

HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis, afd. Kinderchirurgie, Den Haag.

Drs. E.J.T. Verweij, semi-arts (thans: anios Gynaecologie, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag); dr. J.H. Allema, chirurg; drs. G.W. Zijp, kinderchirurg.

Contact drs. G.W. Zijp; (g.zijp@hagaziekenhuis.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 september 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties