Duidelijke cijfers
Open

Redactioneel
01-11-2018
Wim Opstelten

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek sijpelen vaak maar langzaam onze spreekkamers binnen. Dat is eigenlijk maar goed ook. Niet zelden worden we verblijd met eendagsvliegen: de prachtige onderzoeksresultaten kunnen in een volgend onderzoek niet bevestigd worden, de bevindingen van de onderzoekers reiken niet verder dan hun streng geselecteerde studiepopulatie of de aanvankelijk veelbelovende medicijnen blijken bij nader inzien toch ook veel bijwerkingen te hebben. Goede argumenten voor het belang van bezonken evidence. We gaan niet over één nacht ijs wanneer we besluiten tot een aanbeveling voor ons klinisch handelen. Maar dit consciëntieuze proces van wikken en wegen heeft ook een ...