Dr.R.De Beule-prijs voor allergologie en immunologie 2001

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1464

De studiegroep van Vlaamse Allergologen wil jonge collega's met bijzondere interesse voor de allergologie en klinische immunologie financieel steunen. Om deze reden wordt jaarlijks een prijs toegekend van BEF50.000,-.

Deze dient in principe aangewend te worden voor deelname aan een internationaal congres over allergologie of klinische immunologie.

De kandidaten moeten Nederlandstalig zijn en ten hoogste 35 jaar oud op 1 januari van het jaar van de toekenning van de prijs. Zij dienen een opleiding te volgen of beëindigd te hebben in interne geneeskunde, pulmonologie, dermatologie, pediatrie, KNO of allergologie. De kandidaten worden beoordeeld op hun totale bijdrage aan de allergologie…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties