Dr.R.De Beule-prijs voor allergologie en immunologie

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:2011

De studiegroep van Vlaamse Allergologen wil jonge collega's met bijzondere interesse voor de allergologie en de klinische immunologie financieel steunen. Om deze reden wordt jaarlijks een prijs toegekend. Het bedrag beloopt de som van BEF 50.000, en dient in principe aangewend te worden voor deelname aan een internationaal congres over allergologie of klinische immunologie. De kandidaten moeten Nederlandstalig zijn en zij mogen ten hoogste 35 jaar oud zijn op 1 januari van het jaar van de toekenning van de prijs. Zij dienen een opleiding te volgen of beëindigd te hebben in interne geneeskunde, pulmonologie, dermatologie, pediatrie, KNO of allergologie. De…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties