'Drophypertensie'; ook door zoethoutthee
Open

Casuïstiek
15-04-2001
A.J.B.W. Brouwers en J. van der Meulen

Een 41-jarige vrouw werd vanwege de waarschijnlijkheidsdiagnose ‘essentiële hypertensie’ behandeld met atenolol en candesartan, maar zonder succes. Nadat de behandeling werd uitgebreid met hydrochloorthiazide, kreeg zij een symptomatische hypokaliëmie, met krampen en spierzwakte van de ledematen. De hypokaliëmie persisteerde nog 4 weken ondanks kaliumsuppletie en staken van het diureticumgebruik. Patiënte ontkende bij herhaling drop te gebruiken. Bij 24-uursurineverzameling werd polyurie (> 4000 ml/dag) gevonden. Bij navraag bleek dat patiënte ruim 3 l zoethoutthee per dag dronk. Twee maanden nadat zij was gestopt met het drinken daarvan was zij normotensief en normokaliëmisch, zonder medicatie. Bij een patiënt met hypertensie en hypokaliëmie dient naast dropgebruik ook het gebruik van andere glycyrrhizinezuurbevattende producten, zoals zoethoutthee, te worden overwogen. Aangezien zoethoutthee de laatste jaren steeds meer verkocht wordt in Nederland, kunnen wij in de toekomst meer gevallen verwachten van hypertensie op basis van zoethoutthee. Het is daarom beter om voortaan te spreken van ‘zoethouthypertensie’ en niet meer van ‘drophypertensie’.