Dringende medische hulpverlening door verpleegkundigen.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:351

D.de Hertogh, R.Tytgat en F.Vercruysse, Dringende medische hulpverlening door verpleegkundigen. 5e, herziene druk. 473 bl., fig., tabellen. Acco, Leuven 1994 (voor Nederland: Acco, Amersfoort). ISBN 90-334-3045-2. Prijs: ingen. ƒ 80,-.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties