Urgentieschema's voor huisartsen.

Media
F. Buntinx
J. Dekelver
W.J.H.M. van den Bosch
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1742

Urgentieschema's voor huisartsen. 5e, volledig herziene druk. Onder redactie van F.Buntinx en J.Dekelver. 152 bl., fig., tabellen. Acco, Leuven 1997 (voor Nederland: Acco, Amersfoort). ISBN 90-334-3792-9. Prijs: ingen. ƒ 40,75.

Volgens de aankondiging kwam ook de 5e volledig herziene druk van dit Vlaamse boekje over spoedgevallen in de huisartspraktijk tot stand…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties