Driedimensionale dopplerangiografie van de prostaat

Onderzoek
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2069

Bij 18 patiënten bij wie (op grond van het rectaal toucher of een verhoogde concentratie van prostaatspecifiek antigeen in het bloed) een prostaatcarcinoom werd vermoed, onderzochten Bogers et al. de waarde van het driedimensionale kleurendoppleronderzoek van de vaatvoorziening van de prostaat, waarbij bovendien de beeldvorming werd versterkt door de intraveneuze…

Ook interessant

Reacties