Drie patiënten met gynaecomastie
Open

Klinische les
28-04-2004
M. Walraven, H.J. Wilmink, L.M. de Boer en A.F. Muller

Dames en Heren,

Gynaecomastie is een benigne proliferatie van klierweefsel in de mannelijke borst en wordt veroorzaakt door een relatieve overmaat aan bioactieve oestrogenen.1 2 De prevalentie van gynaecomastie is sterk leeftijdsafhankelijk en de aandoening kan gedurende drie levensfasen voorkomen als fysiologisch verschijnsel: bij pasgeborenen als gevolg van transplacentaire oestrogeenpassage, in de puberteit, wanneer door toegenomen secretie van geslachtshormonen alsmede door extragonadale aromatisatie een tijdelijke overmaat aan bioactief oestrogeen kan ontstaan, en op oudere leeftijd door een combinatie van verminderde testiculaire functie en toegenomen aromataseactiviteit als gevolg van een toename van de vetmassa.1

Gynaecomastie kan echter ook een symptoom zijn van een onderliggende maligniteit of andere aandoening, dan wel een bijwerking zijn van bepaalde geneesmiddelen (tabel 1).1 3

In deze les beschrijven wij de ziektegeschiedenis van enkele patiënten waaruit ...