Draaiboek screening op fenylketonurie en congenitale hypothyreoïdie

H.P. Verbrugge
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:429

Na bijna 20 jaar screening op fenylketonurie (PKU) en 10 jaar op congenitale hypothyreoïdie (CHT) is de tweede versie van het draaiboek verschenen, aangepast aan de huidige inzichten en goedgekeurd door de beide landelijke begeleidingscommissies PKU en CHT.

Voor degenen die bij de hielprik zijn betrokken is het van belang te weten dat er 2 belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Ten eerste is de aanbevolen leeftijd voor de hielprik met een dag vervroegd. De nieuwe aanbeveling houdt in, dat de hielprik uitgevoerd moet worden op de leeftijd van 5 tot 7 dagen. De geboortedag geldt hierbij als dag 0. Hoe eerder…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties