Dr. Sijmen Duursma Prijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1159

De Osteoporose Stichting stelt jaarlijks de Dr. Sijmen Duursma Prijs ter beschikking voor origineel wetenschappelijk werk dat haar doelstellingen ondersteunt. De prijs van € 2.500,– zal worden toegekend aan de auteur van een proefschrift, rapport of werkstuk in de vorm van een afstudeerscriptie, onderzoeksverslag of wetenschappelijk artikel in het kader van een hbo- of wo-studie. Het winnende werkstuk zal aan de Osteoporose Stichting ter beschikking worden gesteld voor publicatie. Het onderzoek dient patiëntgebonden te zijn. Het moet gaan om onderzoek bij (potentiële) patiënten met osteoporose of om onderzoek aan materiaal dat of informatie die bij deze groep personen is verkregen. De…

Ook interessant

Reacties