Dr. Sijmen Duursma Prijs

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1228

De Osteoporose Stichting stelt jaarlijks de Dr. Sijmen Duursma Prijs ter beschikking voor origineel wetenschappelijk werk dat haar doelstellingen ondersteunt. De prijs van ƒ 5000,- zal worden toegekend aan de auteur van een rapport of werkstuk in de vorm van een afstudeerscriptie, onderzoeksverslag of wetenschappelijk artikel in het kader van een hbo- of wo-studie. Het winnende werkstuk zal aan de Osteoporose Stichting ter beschikking worden gesteld voor publicatie. Het manuscript dient patiëntgebonden zijn. Het moet gaan om onderzoek bij (potentiële) patiënten met osteoporose of om onderzoek aan materiaal of informatie die bij deze groep personen is verkregen. De taal waarin het…

Ook interessant

Reacties