DPP-4-remmers bij diabetes mellitus type2: klaar voor de klinische praktijk?
Open

In het kort
07-06-2012
Floris H.M. Vanmolkot en Coen D.A. Stehouwer

Waarom dit onderzoek?

Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-remmers zijn relatief nieuwe orale bloedglucoseverlagende middelen. De plaats van deze middelen in de behandeling van diabetes mellitus type 2 is nog niet duidelijk.

Onderzoeksvraag

Hoe effectief en veilig zijn DPP-4-remmers in vergelijking met metformine als monotherapie of met andere bloedglucoseverlagende middelen in combinatie met metformine?

Hoe werd dit onderzocht?

De onderzoekers voerden een systematisch ...