Door flucloxacilline geïnduceerde hypokaliëmie

Periodiek Systeem
Donja G. Lansink
Donika Zogaj
Erwin Veldhuis
Dorine Hess
Frank-Christiaan B.M. Wagenaar
Folkert W. Visser
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D6861
Abstract

Beste collega’s,

In dit artikel maken wij u attent op een vaak gemiste bijwerking van het veelvuldig voorgeschreven antibioticum flucloxacilline. Hypokaliëmie door flucloxacillinegebruik kan ondanks kaliumsuppletie progressief en levensbedreigend zijn.

Samenvatting

Door flucloxacilline geïnduceerde hypokaliëmie kan ondanks kaliumsuppletie progressief en levensbedreigend zijn. In deze casus werd een hoge dosering intraveneuze flucloxacilline voorgeschreven bij een 68-jarige patiënte met een geïnfecteerde knieprothese. Twee dagen later werd een hypokaliëmie vastgesteld die onvoldoende reageerde op kaliumsuppletie. Er werd besloten om de antibiotica aan te passen en de kaliumsuppletie op te hogen, waarna de kaliumconcentratie normaliseerde. Bij intraveneuze en orale toediening van flucloxacilline adviseren wij om de monitoring van kalium op te nemen in lokale behandelprotocollen.

Auteursinformatie

Ziekenhuisgroep Twente, Almelo: drs. D.G. Lansink, physician assistant; dr. F.W. Visser, internist-nefroloog. Medisch Spectrum Twente, Enschede: drs. D. Zogaj, anios chirurgie. Labmicta Medisch laboratorium, Hengelo: drs. D. Hess, medisch microbioloog. OCON Orthopedische kliniek, Hengelo: drs. E. Veldhuis, physician assistant; drs. F-C.B.M. Wagenaar, orthopedisch chirurg.

Contact D.G. Lansink (d.lansink@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Donja G. Lansink ICMJE-formulier
Donika Zogaj ICMJE-formulier
Erwin Veldhuis ICMJE-formulier
Dorine Hess ICMJE-formulier
Frank-Christiaan B.M. Wagenaar ICMJE-formulier
Folkert W. Visser ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties