Studie nodigt uit tot reflectie op menswaardig sterven

Doodsreutel of een stille dood?

Twee oude mensen waarvan één op bed ligt. Ze houden elkaars hand vast.
G.J. (Jeroen) Hasselaar
J.M. (Evelien) Kuip
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6716
Abstract

Reutelen bij een stervende patiënt kan verontrustend en belastend zijn voor de naasten. Preventieve toediening van scopolaminebutyl blijkt reutelen te kunnen voorkomen. Maar is het daarmee ook altijd wenselijk? Dit vraagt om nadere reflectie op een waardige manier van sterven.

Reutelen in de terminale fase (‘death rattle’) komt regelmatig voor bij patiënten in de stervensfase.1 In de richtlijn ‘Zorg in de stervensfase’ op Pallialine wordt het omschreven als ‘een luidruchtige ademhaling die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van secreet in de hogere ademhalingswegen (trachea en farynx) bij patiënten die te zwak zijn om effectief te kunnen hoesten of slikken’.2 Of de patiënt hier zelf aan lijdt, is niet helemaal duidelijk, maar over het algemeen wordt aangenomen van niet.1 In ieder geval duidt reutelen er vaak op dat het overlijden op korte termijn aanstaande is.

Met name voor de familie is deze schurende ademhaling vaak een onaangename ervaring, omdat het kan lijken alsof de patiënt continu ademtekort heeft of zelfs stikt. Daarom stelt de richtlijn dat goede communicatie en begeleiding van de familie van groot belang is, en is de aanbeveling om te zorgen voor een…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde, Nijmegen: dr. G.J. Hasselaar, gezondheidswetenschapper en ethicus; dr. J.M. Kuip, internist-oncoloog (tevens: Radboudumc, afd. Medische Oncologie).

Contact J. Hasselaar (Jeroen.Hasselaar@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
G.J. (Jeroen) Hasselaar ICMJE-formulier
J.M. (Evelien) Kuip ICMJE-formulier
Scopolaminebutyl voorkomt reutelen in stervensfase
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Oncologie

Ook interessant

Reacties