Doodsoorzaken: de onzekerheid achter de cijfers

Illustratie van 3 chirurgen die naar beneden kijken
Olaf M. Dekkers
Rolf H.H. Groenwold
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D8059
Abstract

Een patiënt met multimorbiditeit overlijdt plotseling. Wat zet je als dienstdoend arts dan op het doodsoorzakenformulier? Een artikel over de consequenties van die keuze voor de interpretatie van landelijke sterftecijfers.

Samenvatting

Wanneer in Nederland een persoon overlijdt is het wettelijk verplicht om, naast het vaststellen van het overlijden, de doodsoorzaak te rapporteren. In de meeste gevallen is er sprake van onzekerheid bij de classificatie van doodsoorzaken. Ook aanvullende diagnostiek in de vorm van een postmortale CT-scan of obductie geeft vaak geen absolute zekerheid. Gegevens over doodsoorzaken kunnen worden gebruikt om te bepalen wat, op bevolkingsniveau, getalsmatig grote gezondheidsproblemen zijn. Men kan niet blind varen op deze gegevens bij het maken van zorgbeleid of bij de financiering van zorg en onderzoek. Verkeerd invullen van het doodsoorzakenformulier kan een vertekend beeld geven van de onderliggende oorzaken. Ook kunnen belangrijke gezondheidsproblemen in de statistieken buiten beschouwing blijven wanneer ze niet duidelijk een oorzaak van sterfte zijn.

Auteursinformatie

LUMC, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden: prof.dr. O.M. Dekkers, endocrinoloog en klinisch epidemioloog (tevens: afd. Endocrinologie); prof.dr. R.H.H. Groenwold, epidemioloog en arts n.p. (tevens: afd. Biomedical Data Sciences).

Contact O.M. Dekkers (o.m.dekkers@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Olaf M. Dekkers ICMJE-formulier
Rolf H.H. Groenwold ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health
Dit artikel wordt besproken in#36 Sociale media en anorexia
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties