Meer bereiken met lagere kosten

Doelmatigheidsonderzoek naar dure geneesmiddelen

Een gele pil ligt in het midden (bullseye) van een doelwit.
Annemiek van Ommen-Nijhof
Valesca P. Retèl
Inge R.H.M. Konings
Gabe S. Sonke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6527
Abstract

Samenvatting

  • Innovatieve, dure geneesmiddelen kunnen van grote waarde zijn voor patiënten, maar drukken zwaar op het zorgbudget.
  • Studies naar optimaal gebruik van dure geneesmiddelen zijn van groot belang, zowel voor de kwaliteit van leven van patiënten als om kosten voor de maatschappij te besparen.
  • De SONIA-studie laat zien dat onderzoek naar optimaal gebruik van geneesmiddelen nuttig, haalbaar en kostenbesparend is.
  • Om studies zoals de SONIA-studie te kunnen blijven doen is een andere bekostigingsstructuur van dergelijk onderzoek wenselijk; wij pleiten voor een ‘revolving fund’.
Auteursinformatie

Antoni van Leeuwenhoek-Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam, afd. Medische Oncologie: drs. A. van Ommen-Nijhof, internist-oncoloog in opleiding.; prof.dr. G.S. Sonke, internist-oncoloog; afd. Health Technology Assessment: dr. V.P. Retèl, gezondheidseconoom. Amsterdam UMC, afd. Medische Oncologie, Amsterdam: dr. I.R.H.M. Konings, internist-oncoloog.

Contact G.S. Sonke (g.sonke@nki.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Annemiek van Ommen-Nijhof ICMJE-formulier
Valesca P. Retèl ICMJE-formulier
Inge R.H.M. Konings ICMJE-formulier
Gabe S. Sonke ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Gezonde Zorg
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties