Discriminatie en depressie bij etnische minderheden*
Open

Onderzoek
06-05-2015
Umar Z. Ikram, Marieke B. Snijder, Thijs J.L. Fassaert, Aart H. Schene, Anton E. Kunst en Karien Stronks

Leerpunten

  • Discriminatie is een gezondheidsrisico.
  • De prevalentie van depressie is hoger bij etnische minderheden en 15-25% van de depressies is toe te schrijven aan discriminatie.
  • Mensen uit een etnische minderheid hebben vaker een depressie naarmate ze meer discriminatie ervaren.
  • Er zijn grote onderlinge verschillen tussen etnische minderheden; het onderscheid ‘autochtoon-allochtoon’ is te simpel.