Directe visualisatie van met het sarcoom samenhangend herpesvirus in Kaposi-sarcomen

Onderzoek
M.A. den Bakker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1997;141:1980

Het Kaposi-sarcoom is een tumor die gekenmerkt wordt door spoelvormige cellen en spleetvormige ruimten waarin zich erytrocyten bevinden. Vanwege dit histologische beeld wordt deze tumor beschouwd als een tumor die ontstaat uit elementen van de bloedvatwand. Het Kaposi-sarcoom is in het bijzonder bekend geworden door de hoge incidentie onder homoseksuele…

Ook interessant

Reacties