Direct ontslag vanaf de SEH voor patiënten met simpele en stabiele letsels

Een nieuw concept in Nederland
Onderzoek
25-02-2020
Thijs H. Geerdink, Robert Haverlag, Ruben N. van Veen, Olivier V.A. Bouwmeester en J. Carel Goslings

Samenvatting

Doel

Beschrijven en onderzoeken van: (a) de implementatie van direct ontslag voor patiënten met relatief simpele en stabiele letsels (SSL’s) vanaf de Spoedeisende Hulp (SEH), (b) de initiële logistieke en financiële effecten daarvan en (c) de ervaringen van de patiënten.

Opzet

Prospectieve cohortstudie.

Methode

Naar voorbeeld van een zorgreorganisatie uit het Verenigd Koninkrijk wijzigden wij in mei 2019 de behandelprotocollen van 11 SSL’s. Sindsdien wordt na het SEH-bezoek niet meer standaard een afspraak voor poliklinische controle gemaakt. Patiënten krijgen immobilisatiemateriaal dat zij eenvoudig zelf kunnen verwijderen en uitleg over de behandeling, het herstel en de herstelperiode. Deze informatie is samengevat in een ontslagfolder en smartphoneapplicatie. Voor vragen is een speciaal telefoonnummer beschikbaar. Tijdens de implementatiefase bepaalden wij gedurende 3 maanden dagelijks de protocolcompliantie en -deviatie. Voor de logistieke en financiële effecten vergeleken wij het zorgverbruik van alle patiënten met een SSL 3 maanden vóór en ná implementatie. Patiënttevredenheid en zorgverschuiving naar de eerste lijn werden met vragenlijsten bepaald.

Resultaten

In de 3 maanden vóór implementatie zagen wij 275 patiënten met een SSL op onze SEH, versus 318 in de 3 maanden daarna; 304 van de 318 patiënten werden direct ontslagen (protocolcompliantie: 95,6%). Er was een significante afname van poliklinische controles (-91%), beeldvormende onderzoeken (-72%) en kosten. De patiënttevredenheid was vergelijkbaar. Er trad geen verschuiving op naar zorgverlening in de eerste lijn.

Conclusie

Direct ontslag vanaf de SEH lijkt ook in Nederland een doelmatig en veilig alternatief voor de traditionele behandeling mét poliklinische controle. Een onderzoek naar patiëntgerelateerde uitkomsten moet laten zien of deze werkwijze voldoet aan het principe van ‘value-based healthcare’.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing