Dioxine en kanker

Onderzoek
R. Theelen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1669

De relatie dioxine en kanker bij mensen blijft in de belangstelling. Bij gecontroleerde levenslange blootstelling van proefdieren aan 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-dioxine (TCDD) werd leverkanker geconstateerd. Ook werden tumoren in neus- en mondholte gevonden. Omdat TCDD echter niet genotoxisch bleek, werd TCDD door de meeste onderzoekers als een tumorpromotor geclassificeerd, hetgeen van belang…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties