Dioxine; een norm aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie
Open

Commentaar
20-05-1991
R.M.C. Theelen, A.G.A.C. Knaap en B. Sangster

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven.
Laboratorium voor Toxicologie: drs.R.M.C.Theelen, toxicoloog.
Adviescentrum Toxicologie: mw.drs.A.G.A.C.Knaap, toxicoloog.
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: prof.dr.B.Sangster, internist-toxicoloog.
Correspondentieadres: drs.R.M.C.Theelen.