Dilemma: wel of niet testen op lymeziekte in de huisartsenpraktijk?

Opinie
Mariska M.G. Leeflang
Henk C.P.M. van Weert
Joppe W.R. Hovius
C. Wim Ang
Hein Sprong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2156
Abstract

Er zijn goede redenen om niet op lymeziekte te testen bij een lage verdenking op deze ziekte. Daarom adviseren de CBO-richtlijnen ‘Lyme-borreliose’ en ‘Lymeziekte’ uit respectievelijk 2004 en 2013 om geen serologisch onderzoek te doen wanneer de kans dat de patiënt lymeziekte heeft, zeer laag is.1,2 Toch liet een retrospectief onderzoek onder 488 geteste patiënten zien dat de huisarts een serologische test had aangevraagd terwijl bij het overgrote deel van hen de voorafkans op lymeziekte erg klein was.3

Zo’n test wordt gedaan omdat de patiënt dat graag wil, maar soms ook omdat de arts lymeziekte wil uitsluiten.4 Als het resultaat dan een positieve testuitslag is, is het lastig om het fenomeen ‘fout-positief’ uit te leggen, zeker als dit niet tevoren met de patiënt is besproken. Als bovendien zowel een negatieve als een positieve uitslag uitgelegd kan worden als ‘u heeft waarschijnlijk geen lymeziekte’, waarom zou je dan…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bio-informatica: dr. M.M.G. Leeflang, klinisch epidemioloog.

Afd. Huisartsgeneeskunde: prof.dr. H.C.P.M. van Weert, huisarts.

Afd. Interne Geneeskunde: dr. J.W.R. Hovius, internist-infectioloog (tevens: Multidisciplinair Lymeziekte Centrum, Amsterdam).

VUmc, afd. Medische Microbiologie en Infectiepreventie, Amsterdam.

Dr. C.W. Ang, microbioloog.

RIVM, Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Dr. H. Sprong, medisch bioloog.

Contact dr. M.M.G. Leeflang (m.m.leeflang@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: het AMC huisvest een referentiecentrum voor lymeziekte en gebruikt de testen die in dit artikel worden besproken. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Mariska M.G. Leeflang ICMJE-formulier
Henk C.P.M. van Weert ICMJE-formulier
Joppe W.R. Hovius ICMJE-formulier
C. Wim Ang ICMJE-formulier
Hein Sprong ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties