Dierproeven

Klinische praktijk
D.W. van Bekkum
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1045-8

Zie ook de artikelen op bl. 1044, 1049 en 1051.

In dit tijdschrift lijkt het passend over dierproeven te schrijven voor zover deze worden toegepast ten behoeve van het medisch wetenschappelijk onderzoek. Daaronder wordt ook verstaan het toxicologische onderzoek, omdat het beoogt de gezondheid van de mens te waarborgen. 21 jaar geleden besloot de regering onder druk van het parlement, dat de uitvoering van dierproeven in ons land wettelijk geregeld zou worden. Van meet af aan zijn bij de opstelling van die wet veel vooraanstaande Nederlandse onderzoekers betrokken geweest. Zij verleenden hun medewerking, omdat zij meenden dat een wettelijke regeling de onderzoekers zou vrijwaren van aantijgingen van de zijde van de anti-vivisectionisten, die ook in die tijd al de normen van het fatsoen ver overschreden. Die vrijwaring is echter uitgebleven. Met het in werking treden van de Wet zijn de lastercampagnes verhevigd. Zij leidden ertoe dat de autoriteiten formele…

Auteursinformatie

Radiobiologisch Instituut TNO, Postbus 5815, 2280 HV Rijswijk.

Prof.dr.D.W.van Bekkum.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties