Diagnostisch gebruik van internet: google de spin
Open

Casuïstiek
23-06-2009
Darius Soonawala, Eric A.T. Brienen en Leo G. Visser

Een 23-jarige vrouw werd door haar huisarts naar onze spoedpolikliniek verwezen omdat zij door een spin was gebeten. Zij had een doof en pijnlijk gevoel aan de vingertop. Zij had de spin meegenomen, die zij tussen potten olijven had gevonden, en wilde weten of de waarschijnlijk uit Spanje afkomstige spin giftig was. Dankzij een zoekactie op het internet werd de spin binnen 10 min tentatief herkend als Segestria florentina. Deze is weliswaar giftig, maar de toxinen zijn binnen enkele uren uitgewerkt. De vrouw werd gerustgesteld. Achteraf bevestigden deskundigen de soort van de spin. Het gebruik van algemene zoekmachines op internet kan de aandacht vestigen op een ongebruikelijke aandoening die men gemakkelijk over het hoofd zou kunnen zien. Ook kan een algemene zoekmachine een ingang vormen tot onderwerpen die buiten het bestek vallen van de gebruikelijker medische bronnen.