Diagnostiek en behandeling van non-Hodgkinlymfomen

Klinische praktijk
Pauw, B.E. de, Bogman, M.J.J.T., Somers, R., Heerde, P. van en Unnik, J.A.M. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1985;129:675-9