Diagnostiek en behandeling van gedifferentieerde schildkliercarcinomen

Klinische praktijk
L.J.D.M. Schelfhout
B.M. Goslings
J.F. Hamming
H.A. Bruining
E.P. Krenning
C.J.H. van de Velde
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:494-8

Zie ook de artikelen op bl. 489 en 491.

Inleiding

In januari 1985 werd door het Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing een consensus-bijeenkomst gehouden over de diagnostiek van de solitaire schildkliernodus.1 Toen werd de ervaring in Nederland met cytologisch onderzoek van schildkliernoduli nog te beperkt gevonden om dit al de belangrijkste plaats toe te kennen in het stroomdiagram voor de diagnostiek van nodulaire schildklierafwijkingen. Sindsdien heeft dit onderzoek steeds meer toepassing gevonden. Daarom werd in maart 1987 het belang van verschillende onderzoeken opnieuw getoetst op een consensus-bijeenkomst waarop ook de behandeling van patiënten met een gedifferentieerd (papillair of folliculair) schildkliercarcinoom is besproken.

Diagnostiek van nodulaire schildklierafwijkingen

Gedifferentieerde schildkliercarcinomen doen zich meestal als nodulaire afwijkingen voor. De moeilijkheid is patiënten met dergelijke kwaadaardige aandoeningen te selecteren uit de grote groep van patiënten met schildkliernoduli, zodat patiënten met benigne noduli niet nodeloos geopereerd worden. Schildkliernoduli komen bij minstens 4…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Leiden.

Afd. Endocrinologie: dr.L.J.D.M.Schelfhout (thans: St. Clara-Stichting, afd. Inwendige Geneeskunde, Olympiaweg 350, 3078 HT Rotterdam) en dr.B.M.Goslings, internisten.

Afd. Chirurgie: dr.J.F.Hamming, assistent-geneeskundige; prof.dr.

C.J.H.van de Velde, chirurg.

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Rotterdam.

Afd. Chirurgie: dr.H.A.Bruining, chirurg.

Afd. Nucleaire Geneeskunde en Inwendige Geneeskunde III: dr.E.P.Krenning, internist.

Contact dr. L.J.D.M. Schelfhout

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties